0

Polskie próby zdefiniowania zjawiska występowania przestępczości zorganizowanej

Reklama

Przestępczość zorganizowana: W polskim prawie pojęcie przestępczości zorganizowanej pojawiło się pierwszy raz za sprawą art. 5 Ustawy o ochronie obrotu gospodarczego z dnia 12 października 1994 roku. Ustawodawca w treści przywołanego artykułu skupił się na penalizacji obrotu pieniędzmi pochodzącymi ze zorganizowanej przestępczości, która miała powiązanie z obrotem środkami odurzającymi lub psychotropowymi, fałszowaniem pieniędzy lub papierów wartościowych, wymuszeniem okupu i handlem bronią.

POLECAMY RÓWNIEŻ: Kto wygrałby wybory prezydenckie? Zaskakujące wyniki sondażu

Reklama

Mimo wszystko wspomnianej ustawie zarzucano między innymi ograniczenie się w definicji przestępczości zorganizowanej do czynów, które miały wymiar kryminalny. Z kolei pominięto w niej przestępstwa gospodarcze. Mowa tu o takich typach przestępstw jak przemyt, oszustwa bankowe, ubezpieczeniowe, podatkowe i także przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Reklama

Wyspecjalizowane organy

Próby zdefiniowania przestępczości zorganizowanej odbywają się nie tylko na polu legislacyjnym. Nie ulega wątpliwości, że ważnym elementem zwalczania przestępczości zorganizowanej są przede wszystkim wyspecjalizowane w tym aspekcie instytucje. Jednak, aby ich praca i nałożone zadania mogły być wykonywane w sposób prawidłowy wymagane jest to, aby możliwie jak najbardziej sprecyzować przedmiot ich działalności.

POLECAMY RÓWNIEŻ: Burza wokół nowego „Znachora”. Żona Jerzego Bińczyckiego przerywa milczenie

Jedną z pierwszych instytucji powołaną do walki z grupami, było Biuro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji. Głównymi cechami Biura było w głównej mierze rozpozanie i przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej w nieograniczonej liczbie jej form. Jednak, aby ta jednostka mogła działać w sposób prawidłowy i wypełniać swoje zadania, trzeba było sprecyzować jej przedmiot zainteresowania. W związku z tym wypracowano wstępne stanowisko, w którym przyjęto, że przedmiotem zainteresowania będą hierarchiczne zorganizowane grupy i związki.

W związku z tym podjęto się wyodrębnienia ich najważniejszych cech, którymi są przede wszystkim: poszerzanie ilości uzyskiwanych zysków, które w następnej kolejności są przeznaczane na członków grupy lub związku oraz możliwość dalszego prowadzenia i rozwoju przestępczej działalności, planowanie i elastyczność w kwestii ustalania kierunków dalszego działania o charakterze przestępczym, utrzymywanie bliskich relacji z organami władzy w celu zapewnienia ochrony dla swojej struktury, ustalony wewnątrz porządek podobny do tych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych, wewnętrzna i zewnętrzna skrytość prowadzonej działalności, pranie brudnych pieniędzy, szeroko pojęta pomoc dla członków grupy lub związku i także ich bliskich oraz także prowadzenie przestępczej działalności w sposób zaradny o zasięgu globalnym.

POLECAMY TAKŻE: Joe Biden w Polsce. Ważne słowa Andrzeja Dudy

Jednak tak jak już zostało zaznaczone w tej pracy – przestępczość zorganizowana, to zjawisko, które zdecydowanie nie jest bierne, co do kwestii swojego rozwoju, a wręcz jego cechą jest dynamiczny rozwój i umiejętność dostosowania się do napotkanych warunków.

Przestępczość zorganizowana: Zmiany na przestrzeni trzech dekad

W związku z tym lista cech przestępczości zorganizowanej od lat 90-tych uległa zmianie. Wspomniane Biuro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji zostało połączone z Biurem do Spraw Narkotyków. W wyniku tego połączenia powstało Centralne Biuro Śledcze Policji. Dla jego potrzeba przyjęto kryteria autorstwa Europolu, które mają przede wszystkim pomóc w prawidłowej identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych.

POLECAMY TAKŻE: Donald Tusk i jego zarobki. Na tyle mógł liczyć dwa lata temu

Takimi cechami ma być współpraca więcej niż dwóch osób i wyznaczenie dla każdego uczestnika pewnego zakresu wykonywanych zadań. Ważna stała się także kwestia dotycząca tego ile czasu trwa współpraca wewnątrz zawiązanej struktury.

Reklama

Brak ram czasowych

Nie wskazano tu precyzyjnych ram czasowych, lecz współpraca powinna trwać dłuższy czas lub bezterminowo. Zwrócono także uwagę na przedmiot działalności przestępczości zorganizowanej ukierunkowany w stronę popełniania ciężkich przestępstw i stosowania przemocy w celu wyegzekwowania swoich uzurpowanych roszczeń wobec niewinnych podmiotów ich działania.

POLECAMY RÓWNIEŻ: „Bardzo nam pomaga”. Robert Lewandowski doceniony

Zwrócono także uwagę na kolejny nowy element charakterystyczny, który wyróżnia się wpływaniem na decyzję podejmowane przez środowiska polityczne, gospodarcze, sądownicze oraz także administracyjne.

Źródło: Wikipedia

POLECAMY TAKŻE INNE NASZE ARTYKUŁY: 

Donald Tusk nagle zniknął. Media podały powód

Kto wygrałby wybory prezydenckie? Zaskakujące wyniki sondażu

Szokujące zachowanie także Nitrasa w Sejmie. Kaczyński wszystko nagrał (WIDEO)

Widzowie TVP pogrążeni w smutku. Nie żyje aktor znany także z popularnego programu Telewizji Polskiej

Reklama